Peržvelgiant 2020 metus, kuriuose netrūko iššūkių, didžiuojamės, jog tai nesutrukdė pasiekti įmonės užsibrėžtų rodiklių. Pandemijos priešakyje ,,Gaschema“ vienas iš prioritetinių tikslų buvo ir darbuotojų saugumas, į kurį įmonė investuoja nuolatos.

Šiandieną galime džiaugtis, jog teisingai priimti sprendimai, darbuotojų susitelkimas krizinės pasaulinės ekonominės situacijos priešakyje, įmonei suteikė galimybes dirbti visu pajėgumu ir pagaminti bei parduoti daugiau kaip 2,3 mln. kubinių metrų suslėgtųjų dujų, virš 52 tūkst. tonų skystųjų dujų produktų, beveik 125 tūkst. tonų karbamido tirpalo „AdBlue“.

Ypatingai didelę svarbą ir socialinę atsakomybę jautėme pandemijos metu, prisidedant prie Lietuvos sveikatos sistemos aprūpinimo: dėl pandemijos skubos tvarka buvo pastatytos dvi medicininio deguonies tiekimo stotys Panevėžio Respublikinėje ir Kėdainių ligoninėse. Taip pat pradėta prekyba medicininiu deguonimi ir diazoto oksidu balionuose.

Pernai „Gaschema“ investicijoms skyrė 1,4 mln. eurų. Nauji įmonės gamybos inžineriniai sprendimai, sumontuojant naują 1 mln. litrų „AdBlue“ sandėliavimo talpą, leido išplėsti sandėliavimo galimybes iki 2 mln. litrų. Įmonė taip pat investavo į naują, modernią „AdBlue“ užpylimo rampą.

Be kitą ko, ,,Gaschema“ ir toliau vykdė produkcijos eksportavimą į Latviją, Estiją, Ukrainą, Lenkiją, Suomiją, Švediją, Norvegiją, kitas centrinės Europos šalis.

Švedijoje įsikūrusi AB „Gaschema Sweden“ užsiima „AdBlue“ ir AUS-40 gamyba bei prekyba. Šie produktai skirti Švedijos, Norvegijos ir Danijos rinkoms. 2020 metų pajamos – 3,9 mln. eurų.

Latvijoje veikianti SIA „Gaschema“ tiekia rinkai technines, maisto, specialiąsias dujas, „AdBlue“ ir amoniakinį vandenį. 2020 metų pajamos – 1,8 mln. eurų.

UAB ,,Gaschema“ 2020 metų pajamos – 28,4 mln. eurų, pelnas prieš mokesčius – 4,0 mln. eurų.  Įmonė yra sukūrusi 121 darbo vietą.