Maišymo įranga

Kompleksinis maišymo įrenginys skirtas vandens-karbamido 32,5% tirpalui („AdBlue®“) gaminti ir pildyti į mažesnes talpas. Maišymo įranga dažniausiai realizuojama teritorijoje, kai tirpalo transportavimas nėra ekonomiškas. Tokio technologinio įrenginio našumas siekia ~4800 tonas pagaminamo tirpalo metams (valandinis našumas ~3t/h). Analogiški „AdBlue®“ tirpalo gamybos moduliai įrengti „Gaschema“ filialuose Suomijoje ir Švedijoje.

„AdBlue®“ gaminamas iš nedengto, ypač aukštos kokybės techninio karbamido granulių ir nudruskinto vandens. Gamybai reikalingas nudruskintas vanduo paruošiamas atbulinio osmoso įrenginyje ir tiekiamas į 2,5 m3 talpą, kur vanduo pašildomas iki reikiamos temperatūros. Iš jos paruoštas vanduo siurbliu perpumpuojamas į 4,10 m3 reaktorių, kuriame atliekamas maišymas.

Gamybai reikalingas neapipurkštas karbamidas laikomas lauke. Karbamidas paduodamas 0,5 t arba 1 t didmaišiais krautuvu, jį supilant į sraigtinį transporterio bunkerį. Sraigtiniu transporteriu karbamidas paduodamas į reaktorių, kuriame jau yra supiltas, pašildytas iki reikiamos temperatūros nudruskintas vanduo.

Ištirpinus karbamidą  nudruskintame vandenyje, siurbliu lydalas perpumpuojamas į pasirinktas talpas arba konteinerius.

Medžiagų balansas

TrukmėBedruskis vanduoKarbamidasAdBlue®
1 valanda2012 kg2,012 t988 kg0,988 t3000 kg3 t
Pamaina (8 h)16,1 t7,9 t24 t
Metai (1920 h)3863 t1897 t5760 t

Pagrindiniai techniniai rodikliai (statinio elektrinai parametrai):

 • Elektros tinklo įtampa: 0,4 kV.
 • Naudojama tinklo sistema: TN-C-S sistema.
 • Dažnis: 50 Hz.
PavadinimasMato (vnt.)Kiekis
ĮtampakV0,4
Instaliuota galiakW132
Maksimali pareikalaujama galiakW100

Galimos įrengimo komplektacijos:

Azo „Basic“ maišymo sistema

 • Mechaninis reguliavimas procesu valdymas;
 • Mechaninis vandens ir karbamido dozavimas.

Azo „Optional“ maišymo sistema

 • Dalinai automatizuotas procesų valdymas;
 • Automatinis vandens ir karbamido dozavimas;
 • Skirtingos koncentracijos produktų gamyba;
 • „Online“ produkto parametrų stebėjimas.

Azo „Smart“  maišymo sistema

 • „Online“ telemetrijos galimybė;
 • Automatiniai vožtuvai;
 • Automatinis vandens bei karbamido dozavimas;
 • „Online“ produkto parametrų stebėjimas;
 • Skirtingos koncentracijos produktų gamyba;
 • Senesnių gamybų ataskaitos/istorija.