Amoniakas R717 yra natūralios šaltnešio dujos, kurios naudojamos įvairiems pramoninio šaldymo sprendimams, ypač R744 kaskadinėse šaldymo sistemose arba antrinio skysčio sistemose, pavyzdžiui glikolio vandens.

Jos pasižymi šiomis pagrindinėmis savybėmis:

  • aukšta šaldymo galia;
  • visuotinio atšilimo potencialas (GWP) = 0;
  • ozono ardymo potencialas (ODP) =  0;
  • prieinamos už pastovią kainą.

Šį šaltnešio skystį reikia ypatingai atsargiai naudoti ir laikyti, nes tai nuodingos dujos (reglamentuojamos pagal Karališkąjį įstatymą 147/27), kurios, būdamos tam tikros koncentracijos, yra degios, ir netinka naudojimui su variu ir jo lydiniais. Geras dujų tirpumas vandenyje apsaugo nuo ledo formavimosi sistemoje, tačiau aukšto drėgnumo sąlygomis gali sukelti koroziją ar mechanines problemas dėl nuosėdų formavimosi.

Techninės specifikacijos

SudėtisGrynumasPriemaišos (milijoninės tūrio dalys (ppmv))Tiekimo būdasTalpa (l)Kiekis (kg)
NH3≥ 99,5 %H2O ≤ 3000 O2 ≤ 50 Riebalai ≤ 10Suvirintas balionas250 l125 kg
Plieninis balionas40 l20 kg
Maksimalus pripildymo lygis: 0,53 kg/l                      

Sklendės jungtis: III grupė – UNI 4407

Cheminės ir fizinės savybės

Agregatinė būsenaSuskystintos dujos
Molekulinė masė17 g/mol
Lydymosi temperatūra-77,7 °C
Virimo temperatūra (esant 1,013 barams)-33 °C
Kritinė temperatūra-132,4 °C
Kritinis slėgis114,8 barų
Santykinis tankis, dujų (*)0,6 (oras=1)
Santykinis tankis, skysčio0,7 (vanduo=1)
Absoliutus tankis (*)1,161 g/l
Išvaizda / spalvaBespalvės dujos.
KvapasBūdingas
Savaiminio užsidegimo temperatūra630°C
Degumo riba ore15-30
Poveikio ribinė vertė (slenkstinė ribinė vertė)25
Saugumo klasė (ASHRAE 34)B2
(*) esant 1,013 baro ir 21,1 °C temperatūrai