Lipaliukas

„Lipaliukas” (PVAD markė DC-40) dispersija pasižymi ilgesniu atviro išlaikymo laiku.

  • Naudojimo nurodymai: skirta klijuoti popierių ir kartoną, gali būti naudojama kaip žaliava statybinių glaistų ir kitų statybinių medžiagų gamybai. Dispersijos nereikia skiesti vandeniu ir papildomai naudoti kenksmingų žmogaus sveikatai tirpiklių. Klijavimui naudoti darbo įrankiai, tepimo mašinos, tara lengvai išplaunama šiltu vandeniu.
  • Sandėliavimas: polivinilacetatinė dispersija laikoma sandariai uždarytoje taroje, esant ne žemesnei nei 5°C ir ne aukštesnei nei 30°C temperatūrai. Po ilgo sandėliavimo klijus būtina gerai išmaišyti.
  • Išfasavimas: 100 g flakonuose. Gali būti fasuojama į tam tinkamą pirkėjo tarą.