Tirpikliai automobiliams

„AZO AUTO“ purvo tirpikliai – tai ypač greitai ir efektyviai veikiančios priemonės, skirtos asfalto, dervų, tepalų, druskų, įsisenėjusio purvo ir kitiems nešvarumams tirpdyti. Tirpiklių sudėtyje esantis unikalus emulsiklių rinkinys efektyviai padengia įvairius paviršius, taip pagerindamas tirpdančias produkto savybes. Ištirpę nešvarumai lengvai nuplaunami vandeniu.

Tirpiklius galite įsigyti mūsų arba atstovų parduotuvėse.


Purvo tirpiklis „Micro“

Purvo tirpiklis „Micro“ naudojamas smarkiai užterštoms transporto priemonėms, varikliams, gamybiniams įrenginiams ir kitiems paviršiams valyti.

Savybės
Purvo tirpiklis „Micro“ yra šarminių ir naftos pagrindu pagamintų tirpiklių mišinys. Produkte yra emulsiklių, kurie unikaliu būdu suriša tirpiklį su vandeniu. Taip gaunamos geriausios šarminių ir naftos pagrindu pagamintų produktų savybės. Purvo tirpiklis „Micro“ gali pakeisti tradicinius purvo tirpiklius. Ši priemonė itin tinkama, jeigu norite naudoti tik vieną produktą.

Naudojimas
Žemo spaudimo srove užpurkškite tirpiklio ir palikite veikti 2–5 minutes. Vėliau nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Šis purvo tirpiklis gali būti naudojamas plovimui rankomis ir plovyklose. Nenaudokite tiesioginėje saulės šviesoje ir neleiskite išdžiūti prieš nuplaunant vandeniu.

Skiedimo santykis
Purvo tirpiklis „Micro“ skiedžiamas vandeniu santykiu 1:1–1:10, priklausomai nuo paviršiaus užterštumo. Atkreipkite dėmesį, kad didelės koncentracijos produktą sunku nuplauti, jei jis naudojamas neskiestas.

Saugumas
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarijus nedelsiant išskalauti burną. Neskatinti vėmimo. Patekus ant odos (arba plaukų), skubiai nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Patekus į akis, atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Draudžiama išmesti produktą ar pakuotę į buitinių atliekų konteinerį.

Techninė informacija

SpalvaSkaidri
KonsistencijaSkystis
TankisApie 1000
Aromatinis turinysAitrus kvapas
Pliūpsnio temperatūra120 °C
Virimo temperatūra100 °C
Tirpumas vandenyjeTirpus
pHApie 9

Talpa

Įpakavimas Kiekis Dėžėje Padėkle

Butelis su purškikliu 17570001

1 l 12 vnt. 480 vnt.

Bakelis 17570005

5 l 3 vnt. 144 vnt.

Bakelis 17570025

25 l 24 vnt.

Statinė 17570210

210 l

IBC konteineris 17571000

1000 l

Purvo tirpiklis „Premium“

Ypač greitai ir efektyviai veikiantis purvo tirpiklis. Tinka valyti transporto priemonėms ir jų dalims bei asfaltui, užterštiems dervomis, purvu ir pan.

Purvo tirpiklio „Premium“ sudėtyje yra unikalus emulsiklių rinkinys, kuris efektyviai padengia įvairius paviršius, taip pagerindamas produkto tirpdančias savybes. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite šį tirpiklį ant sausų paviršių. Nepaisant to, kad purvo tirpiklis „Premium“ yra vidutinio aromatingumo, jis turi stiprų kvapą. Dėl tirpiklyje esančių emulsiklių jis lengvai nuplaunamas vandeniu.

Naudojimas
Žemo spaudimo srove užpurkškite tirpiklio ir palikite veikti kelias minutes. Vėliau nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Norėdami pasieki geriausių rezultatų, plaukite karštu vandeniu. Jei reikia, vėliau naudokite „AZO“ šampūną su vašku.

Sudėtis
>30 % alifatinių angliavandenilių, 15–30 % aromatinių angliavandenilių, <5 % aktyviųjų nejoninių paviršiaus medžiagų.

Naftos atskyrimas
Produktas greitai atskiria vandenį nuo valomo paviršiaus.

Skiedimo santykis
Produktas naudojamas neskiestas.

Saugumas
Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant išskalauti burną. Neskatinti vėmimo. Patekus ant odos (arba plaukų), skubiai nusivilkti / pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Patekus į akis, atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Jeigu esate įsidėję kontaktinius lęšius, ir jeigu juos galima lengvai išsiimti, rekomenduojama tai padaryti, o paskui toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Draudžiama išmesti produktą ar pakuotę į buitinių atliekų konteinerį.

Techninė informacija

SpalvaSkaidrus skystis
TankisApie 0,83
Aromatinis turinysNe daugiau nei 0,5
Pliūpsnio temperatūraApie 65 °C

Talpa

Įpakavimas Kiekis Dėžėje Padėkle

Butelis su purškikliu 17410001

1 l 12 vnt. 480 vnt.

Bakelis 17410005

5 l 3 vnt. 144 vnt.

Bakelis 17410025

25 l 24 vnt.

Statinė 17410210

210 l

IBC konteineris 17411000

1000 l

Purvo tirpiklis „Extra“

Šio purvo tirpiklio sudėtyje yra alkoholių ir glikolio eterių, kurie nedidinant aromatinių angliavandenilių kiekio leidžia efektyviai valyti bei geriau padengti valomą paviršių. Būtent todėl šis purvo tirpiklis veikia geriau nei kiti purvo tirpikliai ir jį lengva naudoti ant šlapių paviršių.

Purvo tirpiklio „Extra“ sudėtyje yra unikalus emulsiklių rinkinys, kuris efektyviai padengia įvairius paviršius, taip pagerindamas produkto tirpdančias savybes. Kitaip nei tradiciniai purvo tirpikliai, šis gali būti efektyviau naudojamas ant šlapių paviršių. Emulsikliai leidžia nuo valomo paviršiaus tirpiklį lengvai nuplauti vandeniu. Produkto kvapas neaštrus, todėl užtikrinamos geresnės darbo sąlygos.

Naudojimas
Žemo spaudimo srove užpurkškite tirpiklio ir palikite veikti kelias minutes. Vėliau nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Norėdami pasieki geriausių rezultatų, plaukite karštu vandeniu. Jei reikia, vėliau naudokite „AZO“ šampūną su vašku.

Sudėtis
Natrio metasilikato pentahidratas, <5 % aktyviosios katijoninės paviršiaus medžiagos, <5 % aktyviųjų nejoninių paviršiaus medžiagų ir <5 % fosfatų.

Naftos atskyrimas
Produktas greitai atskiria vandenį nuo valomo paviršiaus.

Skiedimo santykis
Produktas naudojamas neskiestas.

Saugumas
Prarijus tirpiklio ir jam patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant išskalauti burną. Neskatinti vėmimo. Patekus ant odos (arba plaukų), skubiai nusivilkti / pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Patekus į akis, atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Jeigu esate įsidėję kontaktinius lęšius, ir jeigu juos galima lengvai išsiimti, rekomenduojama tai padaryti, o paskui toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Draudžiama išmesti produktą ar pakuotę į buitinių atliekų konteinerį.

Techninė informacija

SpalvaSkaidrus skystis
TankisApie 0,83
Aromatinis turinysNe daugiau nei 0,5
Pliūpsnio temperatūraApie 65 °C

Talpa

Įpakavimas Kiekis Dėžėje Padėkle

Butelis su purškikliu 17420001

1 l 12 vnt. 480 vnt.

Bakelis 17420005

5 l 3 vnt. 144 vnt.

Bakelis 17420025

25 l 24 vnt.

Statinė 17420210

210 l

IBC konteineris 17421000

1000 l

Išsirinkite tinkamiausią cheminę priemonę: