Oglekļa dioksīds (ogļskābā gāze jeb oglekļa (IV) oksīds, CO2) – bezkrāsaina gāze ar nedaudz skābenu garšu un smaržu, plaši izplatīta dabā.

Oglekļa dioksīds var būt trīs agregātstāvokļos, tāpēc tiek izmantots gāzes, šķidrā un cietā veidā. Zemā (-78,5 °C) temperatūrā oglekļa dioksīds maina formu: no cieta stāvokļa tas pārvēršas gāzveida stāvoklī vai no gāzveida stāvokļa cietā stāvoklī (vēl tiek saukts par sauso ledu), izlaižot starpstāvokli – šķidru stāvokli. Šķidru agregātstāvokli oglekļa dioksīds iegūst tikai par 5,1 atmosfēru lielāka spiediena ietekmē (šķidrais oglekļa dioksīds, kas tiek pārdots, ir zem 65–70 atmosfēru spiediena).

CO2 aizkavē vairuma aerobo baktēriju un pelējumu augšanu un vairošanos. Bieži tiek uzskatīts, ka liela oglekļa dioksīda koncentrācija ievērojami pagarina pārtikas produktu derīguma laiku, taču tauki un ūdens absorbē CO2 gāzi un pārāk liela šīs gāzes koncentrācija ietekmē mitruma samazināšanos, kā arī rada vakuuma efektu. Oglekļa dioksīda koncentrācija MAV ir jāizvēlas uzmanīgi, ņemot vērā iepakojamā pārtikas produkta specifikācijas. Ja COgāze tiek lietota, lai regulētu aerobo baktēriju un pelējuma augšanu, ieteicama koncentrācija, kas nav lielāka par 20%.

Karbodīns E290 atbilst ES Nr. Regulā (ES) Nr. 231/2012 noteiktos pārtikas oglekļa dioksīda īpašos tīrības kritērijus var izmantot pārtikas rūpniecībā kā pārtikas piedevu E290 saskaņā ar ES Regulu (ES) Nr. 231/2012. Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikuma prasības gāzēto dzērienu, alus un citu dzērienu ražošanai.


Piedāvājam iegādāties pārtikas oglekļa dioksīdu E290:

  • 13,4 l balonos (10 kg);
  • 50 l balonos (37 kg);
  • Balonu saišķos 12 x 50 l (444 kg);
  • Eirocilindros no 230 līdz 1000 l;
  • Šķidru oglekļa dioksīdu (tonnās).

Klientiem, kas iegādājas lielu oglekļa dioksīda daudzumu, piegādājam speciālas produktam paredzētas tvertnes, bet oglekļa dioksīdu piegādājam autocisternās.

Nozares:

Pārtikas rūpniecība.

Pārtikas rūpniecībai paredzētais karbodīns E290 ir galvenā gāzēto dzērienu (bezalkoholisko dzērienu, alus, dzirkstošā vīna) sastāvdaļa.

Karbodīns E290 tiek izmantots pārtikas produktu atdzesēšanai un sasaldēšanai, kā arī to nemainīgas garšas un struktūras uzturēšanai pēc iespējas ilgāk, dabisko un mākslīgo konservantu daudzuma samazināšanai. Iepakojumā tas darbojas arī kā antibakteriāls līdzeklis: tas kavē mikroorganismu (pelējuma un citu parasto aerobo baktēriju) augšanu, kavē mikrobu aktivitāti un, izšķīdinot šķidrā pārtikā un taukos, pazemina to pH.

Drošība

Neaizsargātas ādas saskaršanās rezultātā ar cietas formas oglekļa dioksīdu var rasties kriogēni apsaldējumi. Ražošanas vietas ir jāvēdina. Lai izvairītos no bīstamības veselībai, ieteicams lejupielādēt drošības datu lapu un vadīties no tajā sniegtajiem noteikumiem.