Rūpnieciskās gāzes un to pielietojums.

Tehniskās gāzes un gāzu maisījumi tiek izmantoti dažādās rūpniecības nozarēs: no metālapstrādes procesiem līdz produktu ražošanai, medicīnisku vai pārtikas produktu glabāšanas tehnoloģiju risinājumiem.

Uzņēmums “Gaschema”, kas uzkrājis vairāk nekā 10 gadu pieredzi gāzu ražošanas jomā, piedāvā plašu tehnisko gāzu un to maisījumu sortimentu: argonu, slāpekli, skābekli, oglekļa dioksīdu, acetilēnu, propānu un gāzu maisījumus.

Tehniskās gāzes (t. i., skābeklis, slāpeklis, argons. u.c.) tiek iegūtas, izmantojot modernāko gaisa sadales iekārtu un ražotas saskaņā ar augstiem uzņēmuma standartiem.

Informāciju par piegādājamajām tehniskajām gāzēm un to maisījumiem atradīsit mūsu interneta vietnē vai zvanot uz norādītajiem tālruņa numuriem.