Acetilēns (C2H2) ir bezkrāsaina gāze ar specifisku smaržu, kas gandrīz nešķīst ūdenī un ir vieglāka par gaisu.

Acetilēns – īpaši viegli uzliesmojoša gāze. Degošam acetilēnam raksturīga ļoti augsta liesmas temperatūra (apmēram 3300 °C) un tas izdala 11,8 kJ/g siltuma. Acetilēna degšanas liesma ir viskarstākā un viskoncentrētākā no visām degošajām tehniskajām gāzēm. Parasti liesmas iegūšanai acetilēnu sajauc ar skābekli (attiecībā 1:1). Šīs īpašības dēļ acetilēnu izmanto daudzās nozarēs – metālu metināšanas un griešanas tehnoloģijās, tīrīšanai ar liesmu.

Vislielākā problēma, ar kuru agrāk saskārās acetilēna izmantotāji, bija šīs gāzes transportēšana. Acetilēns ir nestabils savienojums un var sprāgt, ja spiediens pārsniedz 2 bar. Acetilēna balonus piepilda ar speciālu porainu masu, kura efektīvi pasargā no iespējamā sprādziena. Balonos acetilēns ir izšķīdināts acetonā un absorbēts porainā masā, taču lietošanas laikā tas iztvaiko un pārvēršas par gāzi.


Piedāvājam iegādāties acetilēnu balonos:

  • 5 l balonos (0,9 kg);
  • 20 l balonos (3,5 kg);
  • 40 l balonos (8 kg);

Nozares:

Metālapstrāde.
Acetilēnu izmanto kā kurināmo, ko sadedzina skābekļa vidē (piem., metināšanas, griešanas, lodēšanas, lodēšanas ar cieto lodi, kā arī karsēšanas, taisnošanas, smidzināšanas, tīrīšanas ar liesmu un citiem procesiem).

Sodrēju ražošana.
Dedzinot acetilēnu mazā gaisa daudzumā, tiek ražoti sodrēji, ko izmanto par melnās krāsas pigmentu (tušai, krāsām kopēšanas aparātos, lāzerprinteros).

Drošība

Acetilēns ir viegli uzliesmojošs, bet liela gāzes koncentrācija var izraisīt asfiksiju (nosmakšanu). Lai izvairītos no bīstamības veselībai, ieteicams lejupielādēt drošības datu lapu un vadīties no tajā sniegtajiem noteikumiem.