Slāpeklis (N2) – netoksiska un ķīmiski inerta gāze bez krāsas, smaržas un garšas.

Daudzās rūpniecības nozarēs slāpeklis tiek novērtēts un izmantots degšanas procesu mazināšanai un aizsarg vides radīšanai, lai izvairītos no oksidācijas procesiem.

Slāpekli iegūst no atmosfēras gaisa, izmantojot dziļās sasaldēšanas paņēmienu. Tas tiek ražots saskaņā ar A/S “Achema” uzņēmuma standartu. Slāpekli pilda pelēkas krāsas balonos ar melnu plecu, balonu saišķos, Djuāra traukos, eurocilindros un citās kriogēnās tvertnēs.


Piedāvājam iegādāties slāpekli:

  • 13 l balonos (1,91 m3, 200 bar);
  • 50 l balonos (9,5 m3, 200 bar);
  • Balonu saišķos 12 x 50 l (114 m3, 200 bar);
  • Djuāra traukos no 3 kg līdz … (atkarībā no Djuāra trauka tilpuma);
  • Eirocilindros no 230 l līdz 1000 l;
  • Šķidru skābekli (tonnās).

Nozares

Ķīmiskā rūpniecība.

Slāpeklis tiek izmantots kā aizsarg gāze, lai pasargātu šķidras formas izejvielas vai produkciju no peroksīdiem un piesārņošanas ar skābekļa komponentiem, izgatavojot katalizatorus un transportējot polimēru pulverus. To izmanto amonjaka ražošanā, bet no tā ražo karbamīdu – birstošu mēslošanas līdzekli, kurā ir liela slāpekļa koncentrācija. Saspiesta slāpekļa gāze nav vadīt spējīga, tāpēc tiek izmantota augstsprieguma iekārtās un cauruļvadu hermētiskuma nodrošināšanai.

Elektronika.
Lai pilnīgi pasargātu pusvadītājus un lodēšanas procesus no piemaisījumiem un oksidācijas, slāpeklis tiek izmantots elektronisko daļu (piem., tranzistoru, diožu, integrētu ķēžu) ražošanā.

Metālapstrāde.

Slāpeklis tiek izmantots, lai termiski apstrādātu dažādus metālus, jo rada inertu vidi, kura neļauj notikt oksidācijas procesam.

Transports un aviācija.
Lai palielinātu ilgmūžību, samazinātu sprādziena iespējamību un palielinātu spiediena stabilitāti, mitrumu un oksidāciju neuzturošais slāpeklis tiek izmantots kā alternatīva gaisam automašīnu riepās. Slāpeklis izcili izmantojams militārajā aviācijā degvielas sistēmās (lai samazinātu risku).

Drošība

Ja slāpeklis izstumj no gaisa elpošanai derīgo skābekli, tas izraisa asfiksiju (aizdusu). Šķidrs slāpeklis var radīt kriogēnus apsaldējumus. Lai izvairītos no bīstamības veselībai, ieteicams lejupielādēt drošības datu lapu un vadīties no tajā sniegtajiem noteikumiem.