Tīrās gāzes (acetilēns, skābeklis, oglekļa dioksīds, slāpeklis, argons, ūdeņradis, hēlijs, sintētiskais gaiss) tiek sagatavotas un piegādātas laboratorijām kā instrumentu gāzes dažādu pētījumu veikšanai un dažādām citām industrijas nozarēm, kuru darbība prasa augstu kvalitāti un precizitāti. Liela uzmanība tiek veltīta glabāšanas un transportēšanas tvertņu sagatavošanai, lai tiktu nodrošināta ilgstoša un nepārtraukta izmantošana.

Daudzās laboratorijās vai sarežģītās rūpniecības nozarēs izmanto tikai tādas gāzes, kam ir ļoti maz piemaisījumu. Tās ir gāzes, kuru tīrības koeficients sasniedz 7,0 (99,99999 %).


Piedāvājam iegādāties speciālās gāzes:

NosaukumsBalona tilpumsGāzu daudzums/ mērvienībaSpiediens (bar)
Acetilēns 2.620 l4 kg
Acetilēns 2.640 l8 kg
Acetilēns  2.650 l10 kg
Skābeklis 3.550 l10,5 m³200
Skābeklis 5.010 l2,1 m³200
Skābeklis 5.050 l10,5 m³200
Skābeklis 6.050 l10,5 m³200
Oglekļa dioksīds 4.840 l30 kg
Slāpeklis 5.010 l2 m³200
Slāpeklis 5.050 l10 m³200
Slāpeklis 5.550 l10 m³200
Slāpeklis 6.050 l10 m³200
Argons 5.010 l2,2 m³200
Argons 5.050 l10,7 m³200
Argons 6.050 l10,7 m³200
Ūdeņradis 5.510 l1,82 m³200
Ūdeņradis 5.550 l9,1 m3200
Ūdeņradis 6.050 l9,1 m3200
Helis 4.610 l1,86 m³200
Hēlijs 4.650 l9,1 m³200
Hēlijs 5.050 l9,1 m³200
Hēlijs  6.050 l9,1 m³200
Sintētiskais gaiss 5.050 l9,7 m³200
Metāns 2.550 l12 m3200
Metāns 5.550 l12 m3200
Kriptons 50 l9,4 m³200
Sēra heksafluorīds SF640 l40 kg

Nozares:

Elektronikas rūpniecība.
Ļoti tīras vielas izmanto pusvadītāju ražošanā. Slāpeklis un argons tiek izmantoti gāzizlādes spuldžu piepildīšanai.

Transports.
Tīrs skābeklis un slāpeklis tiek izmantots degvielas ražošanas industrijā.

Zinātnisko pētījumu jomas.
Tīrās gāzes izmanto laboratorijās, piem., daļiņu paātrinātājiem, aerobās bioloģijas pētījumiem. Slāpeklis tiek izmantots kā antibakteriāla vide.

Medicīna.
Tīrs hēlijs tiek izmantots magnētiskās rezonanses tomogrāfa daļu dzesēšanai. Tīrs skābeklis tiek izmantots anestēzijai, nopietnu elpošanas traucējumu ārstēšanai vai pat miokarda infarkta seku mazināšanai.

Drošība

Lai izvairītos no bīstamības veselībai, ieteicams ievērot noteikumus, kas norādīti drošības datu lapā.

Kvalitātes sertifikāti un drošības datu lapas tiek piegādātas kopā ar iegādāto gāzi.