Ja nepieciešamas tehniskās gāzes, ir svarīgi izvēlēties to glabāšanai un transportēšanai piemērotu speciālu gāzes taru. Uzņēmumā “Gaschema” varat iznomāt dažādu izmēru un dažādām tehniskajām gāzēm piemērotus balonus, balonu saišķus, Djuāra traukus, transportējamus kriogēnus traukus (eirocilindrus) un stacionāras sašķidrinātām tehniskajām gāzēm paredzētas tvertnes. Visas gāzu tvertnes periodiski tiek pārbaudītas saskaņā ar likumā paredzētiem iekārtu un drošās ekspluatācijas noteikumiem.

Gāzes baloni

Nomājam dažādu izmēru un veidu gāzes balonus, kas piemēroti dažādu tehnisko vai speciālo gāzu, kā arī zemas temperatūras sašķidrināto gāzu glabāšanai un transportēšanai.

Gāzes balona izmantošanas priekšrocības – ērta transportēšana un kompaktums, jo tajos esošā gāzes daudzuma pietiek dažādu nelielu darbu veikšanai metināšanas, apstrādes vai citās rūpniecības nozarēs.

Skābekļa, slāpekļa, argona, ūdeņraža un hēlija gāzes balonā tiek saspiestas ar 150–200 bar spiedienu. Augsta spiediena izmantošanai bezšuvju baloni tiek izgatavoti no tērauda vai alumīnija, tāpēc var izturēt šādu spiedienu. Savu īpašību dēļ acetilēns ir jāglabā balonos, kuru ražošanā izmantota poraina masa, kas neļauj gāzei sadalīties. Dažādu tehnisko gāzu baloni tiek marķēti saskaņā ar likomdošanas normas prasībām.  Visi “Gaschema” gāzes baloni ir tehniski pārbaudīti un uzticami.


Gāzes balonu saišķi

Ja Jūsu ražošanas vai darba procesos gāzes patēriņš ir liels, bet gāzes balonus mainīt katru reizi, nav ērti, gāzi piegādājam balonu saišķos (12 baloni pa 50 l). Šie izmantojamie baloni ir iestiprināti rāmī un savā starpā savienoti ar vienu kolektoru. Papildus var tikt uzstādīta arī automātiska vai pusautomātiska gāzes padeves sistēma. Brīdī, kad beidzas gāze saišķī, automātiski ieslēdzas otrais saišķis, lai gāzes padeve notiktu nepārtraukti. Gāzes balonu saišķos piegādājam slāpekli, oglekļa dioksīdu, skābekli, argonu, argona un oglekļa dioksīda maisījumu, slāpekļa un oglekļa dioksīda maisījumu gāzi.


Šķidrās gāzes tvertnes

Klientiem, kuriem nepieciešams daudz gāzes vai arī šī nepieciešamība strauju pieaug, efektīvs risinājums ražošanas palielināšanai un uzturēšanai ir sašķidrināto tehnisko gāzu tvertnes uzstādīšana. Tvertnēs var glabāt šķidru oglekļa dioksīdu, argonu, slāpekli un skābekli.

Atbilstoši ražošanas apjomam un patērētās gāzes daudzumam izvēlēsimies racionālākos tvertņu tipus un lielumus, komplektēsim optimālu aprīkojumu, gāzu piegādei nepieciešamajām ražošanas iekārtām.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu un ērtu loģistiku, tvertnes lielums tiek izvēlēts, ņemot vērā šādus parametrus:

  1. gāzes patēriņš diennaktī/mēnesī;
  2. attālumu līdz klienta ražošanai

Uz vakuumizolētām gāzes glabāšanas tvertnēm sašķidrināto gāzi piegādā ar specializētām  autocisternām.

Gāzes patēriņa procesā, šķidrums tiek iztvaicēts gāzē, bet gāze pa cauruļvadu piegādāta nepieciešamajā ierīcē. Efektīvam iztvaicēšanas procesam izmanto gāzes iztvaikotāju, tāpēc gāze no šķidra stāvokļa pārvēršas gāzveida stāvoklī. Iztvaikotāja tipu (ventilatora, atmosfēras, elektrisko vai kombinēto) izvēlas saskaņā ar patērētāja vajadzībām. Visbiežāk pietiek ar atmosfēras iztvaikotāju, kurš izmanto saules enerģiju, tomēr oglekļa dioksīda tvaicēšanai izmanto kombinētu iztvaikotāju, kas ziemā izmanto elektroenerģiju. Ierīkojot sašķidrinātās gāzes sistēmu, atbilstoši vajadzībai pēc nepieciešamā spiediena uzstāda reduktorus, filtrus, drošības vārstus, ventiļus, kā arī ierīko nerūsējošā tērauda cauruļvadus.

Ja ražošanas procesā izmanto sašķidrinātu gāzi, to pa vakuumizolētu kriogēnu cauruļvadu piegādā tieši no rezervuāra. Nepieciešamo glabājamās gāzes spiedienu nodrošina ar automātisku regulēšanas sistēmu.

Kad ierīkosim sašķidrinātās gāzes staciju, mēs tāpat parūpēsimies par tās ekspluatācijas uzraudzību un droši to piepildīsim vajadzīgā laikā, jo gāzes monitoringu veicam, izmantojot telemetrijas iekārtu.


Konteineri sausajam ledum

Konteineri sausajam ledum – speciālas izotermiskas kastes, kuru iekšienē tiek nodrošināta zema temperatūra un krava pasargāta no ārējās vides. Tādas kastes paredzētas sausā ledus glabāšanai un transportēšanai. Atkarībā no nepieciešamības šīs izotermiskās tvertnes bez papildus enerģijas avota var uzturēt nepieciešamo temperatūru pat līdz 120 stundām.

Iznomājam 35, 200 un 400 kg tilpuma izotermiskus konteinerus.