Ražošana un loģistika – galvenā mūsu kompetences joma. Šajos procesos īpaši svarīgi pienācīgi veikt procedūras, kuras palīdz radīt drošu darba vidi un nodrošināt iespējamā kaitējuma prevenciju. Lai garantētu lietotāju drošību, visiem saviem produktiem izsniedzam kvalitātes pases vai atbilstības deklarācijas – garantiju, ka ir izpildītas visas darbības, kuras paredzētas kvalitātes kontroles procedūrās.

ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts. Sertifikācijas joma: gāzes, gāzes produktu, karbamīda šķīduma un citu ķīmisku vielu ražošana un tirdzniecība.

Pārtikas drošības vadības sertifikāts, kurš ietver  FSSC 22000, ISO 22000 un ISO/TS 22002-1. Sertifikācijas joma: oglekļa dioksīda, kas tiek izmantots kā pārtikas sastāvdaļa, un iepakošanas gāzu maisījumu, ko izmanto pārtikas produktu iepakošanai, ražošana un loģistika.

UAB “Gaschema” kvalitātes politika

Eiropas Rūpniecisko gāzu asociācijas (EIGA) sertifikāts. EIGA – uz drošību un ražošanas tehnoloģijām orientēta organizācija, kas pārstāv lielāko daļu Eiropas un ārpus Eiropas esošu sabiedrību, kuras ražo un izplata industriālas, medicīniskas un pārtikas rūpniecībai paredzētas gāzes.

 

Techninių dujų pramonės asocicijos pažymėjimas, kad UAB “Gaschema” yra asociacijos narys

Coca-Cola patvirtinimo laiškas, kad “Gaschema” gaminamas anglies dioksidas atitinka Coca-Cola reikalavimus gamybai ir logistikai.

Jonavos rajono savivaldybės adminstratoriaus leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

Jonavos rajonos savivaldybės administratoriaus leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

Kauno miesto savivaldybės administracijos leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis